Ďakujem, že môžem (kompletný album v mp3)

01 ŽIVOT JE KRÁSNY
02 PACHAMAMA
/03 SLOBODNÁ
04 GRACIAS
05 FEEL FREE
06 ODPÚŠŤAM
07 STROMY VYSOKÉ
08 LÁSKA
09 E MALAMA
10 SHAMUANKUNA CAYARI